آيا ميدانستي قطر شاهرگ گردن شش ميليمتر ميباشد؟
آيا ميدانستي ناخن انگشت مياني سريعتر از ديگر انگشتها رشد ميکند؟

آيا ميدانستي که نروژ سومين کشور صادر کننده نفت ميباشد؟

آيا ميدانستي که پژوهشگران مدعي هستند که با برداشتن تخمدانها توسط عمل جراحي عمر بيمار بطور متوسط هشت سال کمتر ميشود؟

آيا ميدانستي که خرسهای پاندا 14 ساعت از وقت خود را در شبانه روز صرف خوردن ميکنند و جالبتر اينجاست که آنها فقط از گياه بامبو خيزراني تغذيه ميکنند؟

آيا ميدانستي که اسکنر 48 سال پيش اختراع شده است؟

آيا ميدانستي که حدود 100 سال پيش پزشکان آمريکايي بر اين عقيده بودند، زناني که خيلي باهوش هستند باردار نمي شوند؟؟

آيا ميدانستي که ستاره دريايي فاقد مغز ميباشد؟

آيا ميدانستي که به تازگي مشخص شده است كه سلول هاي بنيادي از جنين در حال رشد مي توانند طي باداري در مغر مادر جاي گيرند. اين يافته با مطالعه ي روي موش به دست آمده است و اگر در مورد انسان هم چنين نتيجه اي به دست آيد، كاربردهاي پزشكي آن مي تواند بسيار مفيد باشد؟

آيا ميدانستيد سالانه 5000 کارگر در معادن چين جان خود را از دست ميدهند؟

آيا ميدانستي که سطح آب درياها در عرض صد سال اخير ده تا بيست سانتيمتر بالا آمده و جالب اينجاست که سه سانتيمترش در عرض اين ده سال آخر بوده است، بد نيست اين را هم بدانيد که طبق برآوردی که دانشمندان کردند شهرهايي چون کلکته، لندن، نيويورک و بخش زيادی از بنگلادش در عرض صد سال آينده زير آب خواهند رفت؟

آيا ميدانستي دانشمندان موفق شدن به کمک علم ژنتيک ژنهای انسان را به جنين گوسفند تزريق کنند و بدين ترتيب از قلب گوساله بدنيا آمده برای پيوند قلب به همان شخصي که ژنها از او گرفته شده، استفاده کنند؟

آيا ميدانستي که مرواريد درون سركه ذوب ميگردد؟

آيا ميدانستي که فقط هزينه ي مادي فرار نخبه گان مغزها بيش از پنجاه بيليون دلار در سال تخمين زده مي شود؟ و برخي معتقدند كه فرار هر نخبه معادل تخريب ده حلقه چاه نفت به اقتصاد مملكت ضربه ميزند؟

آيا ميدانستي که منظومه شمسي مركز راه كهكشان را شيري را در هر225 ميليون سال يکبار دور ميزند اين مدت را اختر شناسان سال كيهاني ميگويند؟

آيا ميدانستي تعداد چشمان عقربها به 12 عدد ميرسد؟

آيا ميدانستي که تمام كل سطح بدن يك كرم خاكي از گيرنده هاي چشايي پوشيده شده است؟

يك شاهين قادر است يك جسم 10 سانتي متري را از فاصله 1.5 كيلومتري ببيند.

آيا ميدانستي که تعداد فريمهاي تصويري كه يك مگس قادر به مشاهده آن ميباشد سيصد فريم ميباشد كه اين تعداد فريم در انسان بين بيست و چهار تا شصت فريم است؟

آيا ميدانستي در آماری که اخيرا منتشر شده است سوئديهای خوشبخت ترين انسانهای روی زمين هستند و ساکنين کشورهای خاورميانه و آفريقايي در رده های پايين اين جدول قرار دارند، اين پژوهش بين نود و يک کشور جهان انجام شده است؟

آيا ميدانستي که هضم شير بز بسيار آسانتر از هضم شير گاو ميباشد؟

آيا ميدانستي خنديدن برای افرادی که آسم دارند ضرر دارد، دانشمندان ثابت کرده اند که بيش از نصف حملات آسم در هنگام خنديدن بروز ميدهد؟

آيا ميدانستي از 50 هزار سال پيش تا به امروز حدود 107 ميليارد انسان بدنيا آمده است، يعني اينکه نود و چهار درصد مرده اند و فقط شش درصد در قيد حيات هستيم؟

آيا ميدانستي که بعضي از حلزونها دو جنسيتي هستند و در زمان جفتگيری همديگر را بارور ميکنند؟