×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more


gegli

گل واژه

کشکول

× گلچینی از مطالب زیبا
×

آدرس وبلاگ من

rahajavid.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/rahajavid

لیست دوستان

سخنان پر رمز و راز ارد بزرگ بخش سوم

ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند .


ارد بزرگ می گوید : منتقدین پر حرف بجای عملگرایان کم حرف هم سخن می گویند .


ارد بزرگ می گوید : دیگران خیلی زود بازخورد رفتار ما را نشان می دهند . درستی و نادرستی کردارمان را در نگاه و سخن دیگران خواهیم یافت .


ارد بزرگ می گوید : آنکه پیاپی  سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست .


ارد بزرگ می گوید : اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .


ارد بزرگ می گوید : دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید هر کنشی واکنشی را در پی دارد پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی .


ارد بزرگ می گوید : پایداری و تلاش کلید هر بند بسته ای است .


ارد بزرگ می گوید : صوفی مسلکان برای آنکه افکار اهریمنی خویش را گسترش دهند می گویند نیاز را باید از بین برد چون نیاز سبب دگرگونی می گردد و دگرگونی از دیدگاه آنان رنج آور است ! حال آنکه هدف آدمی از زیستن پیشرفت و درک زوایای پنهان دانش است . بجای گوشه نشینی و خرده گیری باید با ابزار دانش سبب رشد میهن شد و امنیت را برای خود و آیندگان بدست آورد .


ارد بزرگ می گوید : میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر .


ارد بزرگ می گوید : میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود .


ارد بزرگ می گوید : آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .


ارد بزرگ می گوید : سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند  .


ارد بزرگ می گوید : نو آوری نتیجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهای ناگهانی .


ارد بزرگ می گوید : سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم .


ارد بزرگ می گوید : آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار  تلاش نموده ایی .


ارد بزرگ می گوید : اهل بازار بر این باور اشتباهند که فرهنگ را هم می شود با زمان بندی دگرگون ساخت !.


ارد بزرگ می گوید : افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد .


ارد بزرگ می گوید : فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد .


ارد بزرگ می گوید : شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است .


ارد بزرگ می گوید : مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .


ارد بزرگ می گوید : آنهایی که آمادگی برای پاسخگویی به تجاوز دشمن را با گفتن این سخن که : جنگ بد است و باید مهربان بود ، درگیری کار بدیست  را رد می کنند ، ساده لوحانی هستند که خیلی زود در تنور دشمن خواهند سوخت .


ارد بزرگ می گوید : بدخو ، عمرش کم است .


ارد بزرگ می گوید : آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست.


ارد بزرگ می گوید : رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .


ارد بزرگ می گوید : جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .


ارد بزرگ می گوید : همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .


ارد بزرگ می گوید : گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد .


ارد بزرگ می گوید : شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد .


ارد بزرگ می گوید : زندگی ، پیشکشی است  برای شاد زیستن .


ارد بزرگ می گوید :

شواهدی که نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی هستند :

1- همبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده
2- همراهی اهل فرهنگ و اندیشه با دستگاه اداره کشور
3- بالندگی و پیدایش اهل خرد
4- گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی
5- مهم بودن رخدادهای درونی کشور برای مردم
6- رشد سرودهای حماسی و ملی
7- امید به آینده نزد توده مردم
8- مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک می بینند
9- بها دادن به هم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییها
10- در اندیشه جوانان ، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .
11- دلگرمی همگانی نسبت به گذشتن از چالش های پیش روی کشور
12- پرهیز جوانان از گوشه نشینی و انزوا
13- همراهی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی

شواهدی که نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی هستند :

1- رشد هزل و جک بین مردم
2- رشد بی تفاوتی بین هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور
3- منزوی شدن خود خواسته اهل خرد
4- سردی همگانی نسبت به رخدادهای سیاسی کشور
5- مهم شدن تحولات برون مرزی برای مردم
6- پناه بردن به غزلیات و شعر های بی بنیاد و سکر آور
7- عدم امید به آینده نزد توده
8- لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهایی که زمانی توانایی بسیج همگانی را داشته اند )
9- رشد طایفه گری در درون سیستمهای اداری و خصوصی کشور
10- پناه بردن جوانان به ابرمردان تاریخ برای پوشش ضعفهای زمان خودشان
11- نگاه شک آلود و تیره مردم به رخدادهای کشور
12- رشد گسترده صوفی منشی
13- سیر قهقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و توده مردم


ارد بزرگ می گوید : کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامی ، آرمانهای نو  پدید می آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز  نابود می گردد .


ارد بزرگ می گوید : هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .


ارد بزرگ می گوید : آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری از آب می گیرد .


ارد بزرگ می گوید : سنگینی یادهای سیاه را
با تنهایی دو چندان می کنی
به میان آدمیان رو  و  در شادمانی آنها سهیم شو
لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود .


ارد بزرگ می گوید : اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .


ارد بزرگ می گوید : کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد  .


ارد بزرگ می گوید : آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد . نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات ، دلیلی بر پیروزی و  یا شکست آنهاست ، مهم خواسته و آرزوی آنهاست .


ارد بزرگ می گوید : به آرزوهایی خویش ایمان بیاورید و آنگونه نسبت به آنها باندیشید که گویی بزودی رخ می دهند .


ارد بزرگ می گوید : توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید.


ارد بزرگ می گوید : آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .


ارد بزرگ می گوید : همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .


ارد بزرگ می گوید : در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی .


ارد بزرگ می گوید : سپاسگذاری و ارج نهادن به دیگران ، نشان بزرگی و توانایی ست .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.


ارد بزرگ می گوید : پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید .


ارد بزرگ می گوید : آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟


ارد بزرگ می گوید : آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و بزرگی ندارد .


ارد بزرگ می گوید : رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و توانایی آنها باشد .


ارد بزرگ می گوید : آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند ! با اشک ریختن ما ، آنها توانا نمی شوند باید توانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد .


ارد بزرگ می گوید : تواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند .


ارد بزرگ می گوید : به ارزش نگاه دوست زمانی پی می بری که در بند دشمنان و بدسگالان باشی .


ارد بزرگ می گوید : دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو  و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد .


ارد بزرگ می گوید : هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش است .


ارد بزرگ می گوید : خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .


ارد بزرگ می گوید : پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .


ارد بزرگ می گوید : اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .


ارد بزرگ می گوید : پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .


ارد بزرگ می گوید : فراموش نشدنی ترین اندرزها آنهایست که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم .


ارد بزرگ می گوید : اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان هیچگاه نباید از بار کاری که بر دوش گرفته اند شانه خالی کنند اگر هم اشتباهی رخ نموده با دلیری آن را بازگویند  .


ارد بزرگ می گوید : مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .


ارد بزرگ می گوید : نگاه مردان کهن ایستا نیست آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند .


ارد بزرگ می گوید : هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد .


ارد بزرگ می گوید : بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . 


ارد بزرگ می گوید : چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان خود را گرما دهند . 


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد نیست .


ارد بزرگ می گوید : برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند .


ارد بزرگ می گوید : دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها .


ارد بزرگ می گوید : پیوند ما تنها با زندگان نیست همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و اسطوره های سرزمین خویش داریم .


ارد بزرگ می گوید : دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود .


ارد بزرگ می گوید : آرزوهای خویش را ارزشمند بدان که نای پروازت به سوی آرمانهاست .


ارد بزرگ می گوید : ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام سازی روان آدمی را ندارد ، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند .


ارد بزرگ می گوید : خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .


ارد بزرگ می گوید : تنها کسی که موجب خواری همیشگی ما می گردد خود ما هستیم .


ارد بزرگ می گوید : سرچشمه خوار کردن دیگران ، از بی شرمی و بی ادبی ست .


ارد بزرگ می گوید : هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .


ارد بزرگ می گوید : کسی که ترازوی راستی در وجودش همواره به یک سو سنگین است ، نمی تواند از خشم دست بردارد چون خشم و زور تنها ابزار ناراستی برای ماندن است .


ارد بزرگ می گوید : کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند .


ارد بزرگ می گوید : نامداران هیچگاه خویش را گرفتار پاسخ به ابلهان کج اندیش نکردند .


ارد بزرگ می گوید : بی پایبندی به نظم در گیتی  ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند. 


ارد بزرگ می گوید : اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم  .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند .


ارد بزرگ می گوید : صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست پند گفتن است را برمی گزینیم .


ارد بزرگ می گوید : آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است .


ارد بزرگ می گوید : آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود .


ارد بزرگ می گوید : بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! .


ارد بزرگ می گوید : نگاه ما به سختی های زندگی باید همانند نگاه به انبار پر از مهمات باشد  . این انبار هر چه بزرگتر و افزونتر باشد پادشاهی باشکوه تری در راه است .


ارد بزرگ می گوید : پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .


ارد بزرگ می گوید : بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .


ارد بزرگ می گوید : آنانیکه سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند ، همواره در اندیشه کین خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند . زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند  و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند .


ارد بزرگ می گوید : نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .


ارد بزرگ می گوید : ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .


ارد بزرگ می گوید : هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست .


ارد بزرگ می گوید : آنکه زندگی بدون رنج و تلاش را برمی گزیند پیشاپیش مرگ خویش را نیز جشن گرفته است .


ارد بزرگ می گوید : زندگی میدان ادامه راه اشتباه نیست هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم  باید به ریشه و بن پاکی خویش باز گردیم ، نه آنکه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم که برآیند آن ، از دست دادن همه عمر است .


ارد بزرگ می گوید : دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است.


ارد بزرگ می گوید : اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد  گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی  آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.


ارد بزرگ می گوید : صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!
اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا  به خشم در آورد و یا پدیده های  بی جانی همچون نامه و جامه و   به صد زبان با شما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند


ارد بزرگ می گوید : در زندگی نادان سرانجام یک گره  ، صدها گره باز نشدنی است  .


ارد بزرگ می گوید : کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟...


ارد بزرگ می گوید : ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند .


ارد بزرگ می گوید : اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .


ارد بزرگ می گوید : تجربه ها درسهای خویش را به هزار رنگ و گونه پدیدار ساخته و یاور ما می گردند .


ارد بزرگ می گوید : ارزیابی و پژوهش ما بر کار دیگران دو درس در پی دارد : نخست اینکه با دانش او آشنا می شویم و دوم آنکه ما راه های تازه و درست را به او هدیه خواهیم نمود .


ارد بزرگ می گوید : بزرگترین دام نقادان ، خودستایی است .


ارد بزرگ می گوید : بارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود .


ارد بزرگ می گوید : تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .


ارد بزرگ می گوید : آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر  برای رسیدن به آن اندیشید .


ارد بزرگ می گوید : هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .


ارد بزرگ می گوید : میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم  اندازه نیروی کنونی ماست .


ارد بزرگ می گوید : همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش  آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد .


ارد بزرگ می گوید : کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی است.


ارد بزرگ می گوید : کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت .


ارد بزرگ می گوید : خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .


ارد بزرگ می گوید : آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .


ارد بزرگ می گوید : مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دوید .


ارد بزرگ می گوید : با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .


ارد بزرگ می گوید : بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .


ارد بزرگ می گوید : خودبینی ، خواستگاهش درون است و آدمی را شیفته خویش می سازد ، وارون بر این خواستگاه افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .


ارد بزرگ می گوید : نقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی بیش نیست .


ارد بزرگ می گوید : نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .


ارد بزرگ می گوید : جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .


ارد بزرگ می گوید : گفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ریشه در  سخیفی اندیشه گوینده آن دارد .


ارد بزرگ می گوید : کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.


ارد بزرگ می گوید : با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .


ارد بزرگ می گوید : کشوری که گروه های هدفمند سیاسی ندارد انتخابات هر روز بیشتر به پستی می گراید .


ارد بزرگ می گوید : دیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها به مردم می دهند ! .


ارد بزرگ می گوید : همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .


ارد بزرگ می گوید : بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم .


ارد بزرگ می گوید : بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .


ارد بزرگ می گوید : زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست ! .


ارد بزرگ می گوید : چهره و کردارمان می تواند نمای بخت مان نیز باشد .


ارد بزرگ می گوید : اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .


ارد بزرگ می گوید : میوه کشتن ، کشته شدن است .


ارد بزرگ می گوید : پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است .


ارد بزرگ می گوید : کسی که عاشق خود و سرنوشت خویش نیست هیچ کاری از او بعید نیست .


ارد بزرگ می گوید : اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم  پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .


ارد بزرگ می گوید : در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است  .


ارد بزرگ می گوید : باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .


ارد بزرگ می گوید : بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .


ارد بزرگ می گوید : سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .


ارد بزرگ می گوید : اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .


ارد بزرگ می گوید : رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .


ارد بزرگ می گوید : نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .


ارد بزرگ می گوید : آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد .
 

ارد بزرگ می گوید : آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند .


ارد بزرگ می گوید : خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست ، فرمانروایی می کند .


ارد بزرگ می گوید : فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند .


ارد بزرگ می گوید : اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری .


ارد بزرگ می گوید : کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است .


ارد بزرگ می گوید : تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .
بسامدها : امواج


ارد بزرگ می گوید : گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی  دیگر ، معرکه این جهان گذارا  است .


ارد بزرگ می گوید : تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش .


ارد بزرگ می گوید : خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .


ارد بزرگ می گوید : پیش از آنکه ناراستی ها ، در درون ما دره ایی مهیب پدید آورند  به راستی ها باندیشیم .


ارد بزرگ می گوید : ارزش گذاردن به خویشتن خویش نباید سدی در برابر  زدودن ناراستی هایمان باشد .


ارد بزرگ می گوید : رَد راستی ، رَد خویشتن است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروا در برکناری کارمند نابکار زمانی را نباید از دست دهد چون سیاهی کار بزهکار در دید مردم خیلی زود دامن او را نیز خواهد گرفت .


ارد بزرگ می گوید : برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید .


ارد بزرگ می گوید :  کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند .


ارد بزرگ می گوید : پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.


ارد بزرگ می گوید : رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم .


ارد بزرگ می گوید : آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.


ارد بزرگ می گوید : هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .


ارد بزرگ می گوید : هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .


ارد بزرگ می گوید : اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! .


ارد بزرگ می گوید : بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد .


ارد بزرگ می گوید : مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار نیست .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند .


ارد بزرگ می گوید : به حال سرزمینی که روشنفکرش ، حرف فرمانروایان تمامیت خواه را تکرار می کند باید گریست .


ارد بزرگ می گوید : خود کامگان در ژرفنای وجود خویش گم می شوند .


ارد بزرگ می گوید : آدمی ریشه در خاک و طبیعت زیبا دارد آنانی که پاکروانند نسیم دل انگیز این زیبایی اند .


ارد بزرگ می گوید : تنها مبارزه با ناراستی ها به ما ارزش داده و هم زیستی با تباهی سرافکندگی به دنبال دارد .


ارد بزرگ می گوید : ناراستی هایمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند  .


ارد بزرگ می گوید : هیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده ایی ! .


ارد بزرگ می گوید : آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز ، مورد ارزیابی قرار می دهد به راستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است .


ارد بزرگ می گوید : آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست .


ارد بزرگ می گوید : برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .


ارد بزرگ می گوید : کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد .


ارد بزرگ می گوید : افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان .


ارد بزرگ می گوید : گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .


ارد بزرگ می گوید : ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است . 


ارد بزرگ می گوید : بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست .


ارد بزرگ می گوید : روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند .


ارد بزرگ می گوید : امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .


ارد بزرگ می گوید : آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است .


ارد بزرگ می گوید : با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که  این کوشش و همراهی عمر را  بباد می دهد .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .


ارد بزرگ می گوید : میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .


ارد بزرگ می گوید : یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست .


ارد بزرگ می گوید : ره آورد سفر در درون آدمی ،  به جز خرد و پیشرفت نیست .


ارد بزرگ می گوید : در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .


ارد بزرگ می گوید : واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است .


ارد بزرگ می گوید : پندار و دیدمان بر روشنایی باشد و راستی ، بدینگونه راه های آینده ، روشن است و هموار .


ارد بزرگ می گوید : آنکه می گوید همه چیز خوب است و بدی وجود  ندارد  با کسی که همه چیز را اهریمنی می پندارد تفاوتی ندارد . برآیند چنین افکار سخیفی به چاه نیستی گرفتار آمدن است  تنها کسانی خوبی را خوب می بینند که بدی و اهریمن را باور داشته باشند و از آن پرهیز کنند .


ارد بزرگ می گوید : آنکه برای وجود خویش ارزشی نمی پندارد ، شان و فر کسی را نگه نمی دارد .


ارد بزرگ می گوید : بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .


ارد بزرگ می گوید : ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست .


ارد بزرگ می گوید : رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد .


ارد بزرگ می گوید : پندار های خواب و بیداری ما اگر ادامه یابند کم کم ساخته خواهند شد .


ارد بزرگ می گوید : پندارهای پلید چاه های ژرفی ست که تشنه خردمندان است .


ارد بزرگ می گوید : پندار های پاک در دل و روان آزادگان آشیانه دارد .


ارد بزرگ می گوید : اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد همان به که زودتر رهایش کنیم .


ارد بزرگ می گوید : شاگردانی که بدون نوآوری ! همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند  هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی ، ارمغان نمی آورند .


ارد بزرگ می گوید : ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .


ارد بزرگ می گوید : بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .


ارد بزرگ می گوید : دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .


ارد بزرگ می گوید : هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر  با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست .


ارد بزرگ می گوید : اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .


ارد بزرگ می گوید : در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .


ارد بزرگ می گوید : شناور بودن خرد آدم در جهان احساس  به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .


ارد بزرگ می گوید : در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .


ارد بزرگ می گوید : خودخواهی ، کاشی سادگی  روانت را ، خواهد شکست .


ارد بزرگ می گوید : جز نا امیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .


ارد بزرگ می گوید : برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این  زیباترین آورد زندگی است .


ارد بزرگ می گوید : شکست های زندگی ، درهای پیروزی را  می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .


ارد بزرگ می گوید : سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است .


ارد بزرگ می گوید : غمکش مردم ، همای سرفرازی آنها خواهد شد .


ارد بزرگ می گوید : پیشینه کهن پر است از داستان های بریده شدن نای دژخیمان بدست مردم .


ارد بزرگ می گوید : نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود و دست گیر آدمیان نمی شود .


ارد بزرگ می گوید : نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید .


ارد بزرگ می گوید : خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد .


ارد بزرگ می گوید : فریاد سیمای آغازین هر شورش و رستاخیزیست ، پژواک آن آینده را می سازد .


ارد بزرگ می گوید : استخوان بندی فریاد ، پاسخی ست به هزاران ستم بی صدا .


ارد بزرگ می گوید : بسیاری از ستیز ها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی ست .


ارد بزرگ می گوید : برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند .


ارد بزرگ می گوید : در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست .


ارد بزرگ می گوید : تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند .


ارد بزرگ می گوید : برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .

 

چهارشنبه 29 تیر 1390 - 7:56:44 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


الفبای زندگی


برایت من خدا را آرزومندم


هر اتفاقی که می افته به نفع شماست


صد حقیقت بسیار زیبای زندگی


برای هرروز رازی از عشق


مناجات علی در مسجد کوفه


بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد


فرشته ای به نام مادر


قطاری به سوی خدا


صادق باشیم یا بازیگر


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

1130673 بازدید

92 بازدید امروز

1050 بازدید دیروز

1691 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem