×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more


gegli

گل واژه

کشکول

× گلچینی از مطالب زیبا
×

آدرس وبلاگ من

rahajavid.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/rahajavid

لیست دوستان

سخنان پر رمز و راز ارد بزرگ بخش نخست

ارد بزرگ می گوید : همسر خویش را از شهر و دیار خویش برگزینید ، نبود ریشه های فرهنگی همسو ، سختی به بار می آورد .


ارد بزرگ می گوید : عشقی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ارزشی ندارد عشق باید توان پرتاب انسان به سوی هدفهای راستین را داشته باشد .


ارد بزرگ می گوید : روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این همان ریشه بالندگی آدمی ست .


ارد بزرگ می گوید : ایران بهشت ماست ، ایران تنها بهانه بودن است .


ارد بزرگ می گوید : در طبیعت فصل بهار ، تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد .


ارد بزرگ می گوید : بی پناهی و سرگردانی کودک امروز بیش از هر زمان دیگری ست .


ارد بزرگ می گوید : گاهی با سکوت نیروی خویش را ، بهتر نشان می دهی .


ارد بزرگ می گوید : مهمترین گزینه برای ساختن یک فرمانروایی بزرگ ، توانمندی و پیشرو بودن است و لازمه رسیدن به توانمندی همیاری مردم است و مردم هنگامی همراه می شوند که براستی آزاد و شاد باشند.


ارد بزرگ می گوید : تندرستی پیش نیاز هر آرمان باشکوهی ست .


ارد بزرگ می گوید : شناخت ما از کرانه دریای وجود بزرگان ، تنها به اندازه میدان دید چشم اندیشه ماست و نه بیشتر .


ارد بزرگ می گوید : رستاخیزهای اجتماعی بدون همراهی زنان شجاع غیر ممکن است چرا که زن پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خودگذشتگی ست .


ارد بزرگ می گوید : چه بسیار اشکهایی که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی که لبالب از غم و اندوه ...


ارد بزرگ می گوید : خوی آدمی همواره بدنبال دگرگونی و هدفمندی است .


ارد بزرگ می گوید : با روشنگری می توان جلوی بسیاری از آشوب های بی مورد را گرفت .


ارد بزرگ می گوید : بزرگترین کجرویها را زمانی انجام می دهیم که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم !


ارد بزرگ می گوید : در پشت هر سرفرازی بزرگی ، نگاه و سخن مهر آمیز و دلگرم کننده ی نهفته است .


ارد بزرگ می گوید : سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .


ارد بزرگ می گوید : روان خود را با خبرها و داده های نادرست به بند نکشیم .


ارد بزرگ می گوید : زمانی که نیروهای درون خویش را انکار کنیم نگرانی در درونمان لانه می کند .


ارد بزرگ می گوید : در جامعه ایی که هدفمندی و تلاش وجود دارد ، کار و کوشش ارزش دارد و فرمانروایان زمینه  پویش را فراهم می آورند ناراستی هایی همانند دوستی نابهنجار دختر و پسر گل نمی کند .


ارد بزرگ می گوید : آدم خودساخته  ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند نمی گردد .


ارد بزرگ می گوید : آفتاب زندگی مرد و زنی که بدون هم به میهمانی می روند بسیار کم فروغ است .


ارد بزرگ می گوید : راه مبارزه با اندیشه نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد .


ارد بزرگ می گوید : شراره های آتش دل تا به آسمانها کشیده می شود هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد .


ارد بزرگ می گوید : بزرگترین ابزار دفاع در برابر دشمنان ، خرد و اندیشه است .


ارد بزرگ می گوید : شمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند خودستایی و خودسری است .


ارد بزرگ می گوید : آرزوهای جوانان را خوار و کوچک مپندارید که سرآغاز کوهستانی آسمان خراش و یا دره ایی گود و ناپیداست .


ارد بزرگ می گوید : سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است . 


ارد بزرگ می گوید : ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .


ارد بزرگ می گوید : ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند .


ارد بزرگ می گوید : آنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند  با سپری شدن  روزگار می فهمند بزرگترین گنج زندگی را از دست داده اند و آن  زادگاه و میهن است .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


ارد بزرگ می گوید : آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و  وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید  و درد .


ارد بزرگ می گوید : آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر .


ارد بزرگ می گوید : بزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه  ، در  آنست که پیش از کسب آمادگی لازم  پشت میز مدیریت بنشیند .


ارد بزرگ می گوید : جریان های آلوده به مرداب خواهند رسید سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد .


ارد بزرگ می گوید : میهن پرستی و آزادیخواهی کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست .


ارد بزرگ می گوید : از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .


ارد بزرگ می گوید : ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنانه فردوسی می بینند و در هر دودمانی که باشند برآن راه خواهند بود .


ارد بزرگ می گوید : کورش نماد فرمانروایان نیک اندیش است و نام او می ماند ، چرا که از راستی و کمک به آدمیان روی برنگرداند .


ارد بزرگ می گوید : نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی خواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : جوانان ! زندگی خردمندانه می خواهند ، کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه های آنان باشند نه بازیگران زندگی آنان .


ارد بزرگ می گوید : پیران آزاده آنانیند که از آموزش دودمان امروز کوتاهی نمی کنند و هر آنچه در اندیشه دارند را هدیه می کنند .


ارد بزرگ می گوید : پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها .


ارد بزرگ می گوید : پیران جهان دیده برای گفتگو  با جوانان مانع تراشی نمی کنند .


ارد بزرگ می گوید : برای نابودی دشمن اندیشه خود ، بیاموز و پژوهش کن ! و برای گریز از دشمن مال و زندگیت به هنجارهای قانونی پناه ببر و دوری پیشه کن .


ارد بزرگ می گوید : اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .


ارد بزرگ می گوید : دشمنی به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد   .


ارد بزرگ می گوید : دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب دشمن را مخور .


ارد بزرگ می گوید : تندرستی پاداش نیک زیستی ست .


ارد بزرگ می گوید : تندرستی پرشگاه روان بیدار است برای گشودن دروازه های پیروزی . ارد برگ


ارد بزرگ می گوید : اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم .


ارد بزرگ می گوید : آدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .


ارد بزرگ می گوید : ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمی آید ادب دارای ریشه است ریشه ایی به بلندای تاریخ .


ارد بزرگ می گوید : سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .


ارد بزرگ می گوید : بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .


ارد بزرگ می گوید : هر آنکه خردمندتر است  اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید .


ارد بزرگ می گوید : دانش امروز  فر بسیاری در پی داشته ، اما  نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را  بزرگان خردمند به ما می بخشند . 


ارد بزرگ می گوید : خواست ادب آن نیست که هر چه ما می خواهیم دیگران بگویند ، ادب آنست که ببینیم آیا کسان دیگر در جایگاه خویشند ؟ و حال ما در کجاییم ؟


ارد بزرگ می گوید : برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان را به کمک گرفت .


ارد بزرگ می گوید : برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .


ارد بزرگ می گوید : هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز  .


ارد بزرگ می گوید : بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند .


ارد بزرگ می گوید : یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است .


ارد بزرگ می گوید : میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : انتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست ! .


ارد بزرگ می گوید : امروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است .


ارد بزرگ می گوید : انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست .


ارد بزرگ می گوید : انتخابات درست و سازنده ، ناجی کشور و نادیده گرفتن آن ، پگاه رستاخیزی هولناک است .


ارد بزرگ می گوید : انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست اینجا خواست توده آدمیان برای درمان ناراستی هاست .


ارد بزرگ می گوید : کوچک کنندگان دایره انتخابات ، با بن و ریشه آن دشمن اند .


ارد بزرگ می گوید : آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته در بازی انتخابات نادرست رای می دهند هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند .


ارد بزرگ می گوید : دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .


ارد بزرگ می گوید : از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .


ارد بزرگ می گوید : مردم آدمهای بردبار را با ادب می دانند حال آنکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ...


ارد بزرگ می گوید : ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی !


ارد بزرگ می گوید : به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .


ارد بزرگ می گوید : بارش باران تپش زندگی و مهربانی است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای شایسته ارزش سربازان را کمتر از خود نمی داند .


ارد بزرگ می گوید : خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب می گردند .


ارد بزرگ می گوید : نم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران .


ارد بزرگ می گوید : بارش باران از پستان گیتی ، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان .


ارد بزرگ می گوید : باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند .


ارد بزرگ می گوید : روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرفرازی پرداخت .


ارد بزرگ می گوید : بخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند .


ارد بزرگ می گوید : مردم همواره گوش به ندای بخشندگان دارند .


ارد بزرگ می گوید : برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری .


ارد بزرگ می گوید : اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم .


ارد بزرگ می گوید : گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد .


ارد بزرگ می گوید : رود مهر در این سرزمین جاریست ... آزادی و آزادگی خواست همیشگی ایرانیان بوده است .


ارد بزرگ می گوید : در کاخ های ویران شده نامداران سرزمینمان ایران می توان هزاران هزار چشمه  جاری دید ...می توان فریادهای دادگستر آنها را شنید ... و تنهایی را از یاد برد ...


ارد بزرگ می گوید : چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار  زبونی شدند .


ارد بزرگ می گوید : گردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی .


ارد بزرگ می گوید : گردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند .


ارد بزرگ می گوید : آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . 


ارد بزرگ می گوید : پرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است .


ارد بزرگ می گوید : مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! .


ارد بزرگ می گوید : ریشه آدم های سست بنیاد همانند درختان ریشه در مرداب ، لرزان است .


ارد بزرگ می گوید : وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین دگرگونی را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین خویش را بر پشت دارد .


ارد بزرگ می گوید : آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند .


ارد بزرگ می گوید : کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .


ارد بزرگ می گوید : هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم .


ارد بزرگ می گوید : انتخابات نیاز به هنجاری خردمندانه دارد خردی که باور همه نخبگان آزاد اندیش کشور باشد .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای شایسته اسیر کاخ ها نمی شود نگاه او بر مرزهای کشور است .


ارد بزرگ می گوید : سربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند آنها دستاوردهای پیشینیان و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند .


ارد بزرگ می گوید : فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است .


ارد بزرگ می گوید : با آدمهایی که همیشه از شما می خواهند حرفاهایشان را به این و آن نگویید کمتر گفتگو کنید .


ارد بزرگ می گوید : هر حرفی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما توان نگهداری آن را نداشته اید چه برسد به شنونده سخن شما .


ارد بزرگ می گوید : همسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار آیند .


ارد بزرگ می گوید : رایزن نباید سودی روشنی در راهی که نشان می دهد داشته باشد .


ارد بزرگ می گوید : رایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست .


ارد بزرگ می گوید : رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .


ارد بزرگ می گوید : گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است. 


ارد بزرگ می گوید : پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .


ارد بزرگ می گوید : با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید .


ارد بزرگ می گوید : نخستین کسی که در برابرش باید کُرنش کنی خویشتن خویش است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است .


ارد بزرگ می گوید : اگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است.


ارد بزرگ می گوید : اگر هنجار ها و کارآگاهان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی .


ارد بزرگ می گوید : هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان همواره سه کار مهم در برابر مردم دارند . نخست : امنیت ، دوم : آزادی و سوم : نان .


ارد بزرگ می گوید : بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهی ست .


ارد بزرگ می گوید : در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .


ارد بزرگ می گوید : تا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد .


ارد بزرگ می گوید : قانون اساسی هر کشور نمای ساختار آن سرزمین است و ناراستی آن ، سستی و  پلشدی در پی دارد .


ارد بزرگ می گوید : ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد .


ارد بزرگ می گوید : نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت خیلی زود نابود می گردند .


ارد بزرگ می گوید : نگاهداری ساختارهای بیمار از نادانی است باهوش کسیست که ناراستی ها را از خویش دور کند و تن به راستی دهد .


ارد بزرگ می گوید : نکات سخت هم اساسی ساده دارند .


ارد بزرگ می گوید : به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و می گویند : باز ما را درخواهی نورد .


ارد بزرگ می گوید : کوهستانها و دره های بی انتها در درون آدمها می بینم .


ارد بزرگ می گوید : گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست .


ارد بزرگ می گوید : کوهستان ها هم رامشگاه  آزادگان و بی پروایان است و نهیب ماندگاران تاریخ .


ارد بزرگ می گوید : گل های زیبایی که در سرزمین ایران می بینید بوی خوش فرزندانی را می دهند که عاشقانه برای رهایی و سرفرازی نام ایران فدا شدند  .


ارد بزرگ می گوید : خردمندان تاریخ همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای آدمیان را نگاهبانی می کنند .


ارد بزرگ می گوید : کوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند و خیره ساز آن ، از پس دامنه ایی گسترده ، آسمان را به زانو درآورده است .


ارد بزرگ می گوید : پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.


ارد بزرگ می گوید : درحالی که مردم برای اشتباه ناکرده هم باید پوزش بخواهند ! سیاستمداران پر اشتباه خود را عاری از هر گونه ایراد می دانند و برای همین هیچ گاه پوزش نمی خواهند .


ارد بزرگ می گوید : آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست .


ارد بزرگ می گوید : از پس پشیمانی می توان راههای تازه ایی را برای نجات یافت .


ارد بزرگ می گوید : پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد .


ارد بزرگ می گوید : تنها پشیمانی را باید بخشید که بر اشتباه خود آگاه شده و  آن را بر زبان جاری می سازد .


ارد بزرگ می گوید : بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت .


ارد بزرگ می گوید : استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .


ارد بزرگ می گوید : بزرگداشت آدمیان ، رشد فرهنگ را در پی دارد .


ارد بزرگ می گوید : نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .


ارد بزرگ می گوید : بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است .


ارد بزرگ می گوید : برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت .


ارد بزرگ می گوید : گزینش امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست که تا کنون از آن گذشته ایم . این گزینش می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد .


ارد بزرگ می گوید : آنکس ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده است.


ارد بزرگ می گوید : هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .


ارد بزرگ می گوید : اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد .


ارد بزرگ می گوید : نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند .


ارد بزرگ می گوید : نامداری که خود را به خواری می افکند ، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز به خاک می کشد .


ارد بزرگ می گوید : نامداران ماندگار آنانی اند که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند .


ارد بزرگ می گوید : نامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوی مردم سرزمین خویش همگون است نه با سرشت فرمانروایان .


ارد بزرگ می گوید : ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد .


ارد بزرگ می گوید : ستایشگری آگاهانه ، چاپلوسی نیست چرا که خیلی زود ریشه ستاش شونده خاکی تازه را در دور ریشه خویش می یابد و در پس روزها این کار به بار خواهد نشست ، میوه تازه آن بسیار بهتر از گذشته خواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : ستایشگری هنر است هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم دلپسند نمود .


ارد بزرگ می گوید : همسران باید یکدیگر را ستایش کنند و فرزندان هم پدر ، مادر و آموزگاران و... ستایشگری برای همه هست .


ارد بزرگ می گوید : مهرورزی و ستایشگری درمان بسیاری از دردهای آدمیان است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه خودخواه است توان ستایشگری و مهرورزی ندارد او بسیار تنهاست .


ارد بزرگ می گوید : خود را ، تا هنگاهی همراه داری که دلداده نشده ایی ، دلبسته با خویشتن خویش بیگانه است.


ارد بزرگ می گوید : خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .


ارد بزرگ می گوید : خودت را بشناس اما به آن مبال  .


ارد بزرگ می گوید : آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند .


ارد بزرگ می گوید : رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .


ارد بزرگ می گوید : خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .


ارد بزرگ می گوید : اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .


ارد بزرگ می گوید : نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند .


ارد بزرگ می گوید : نگاه درون و برون ما ، از خویشتن خویش آغاز و بدان خواهد انجامید .


ارد بزرگ می گوید : درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .


ارد بزرگ می گوید : در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .


ارد بزرگ می گوید : برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .


ارد بزرگ می گوید : سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .


ارد بزرگ می گوید : طبیعت زنده و پویاست نکوداشت آن ، گرامی داشتن ریشه گاه آدمیان است .


ارد بزرگ می گوید : آدمیانی که طبیعت خویش را نابود می کنند براستی بی ریشه و مزدورند .


ارد بزرگ می گوید : طبیعت زیبا آدمیان را در گذر زندگی همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .


ارد بزرگ می گوید : روان رنجور ، در طبیعت سبز دوباره پیوند خواهد زد و به زندگی خویش ادامه خواهد داد .


ارد بزرگ می گوید : نخستین دروازه بی باکی ، تهی شدن از دلبستگی هاست .


ارد بزرگ می گوید : بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است .


ارد بزرگ می گوید : اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .


ارد بزرگ می گوید : در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام .


ارد بزرگ می گوید : اسطوره ها بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را  به آیندگان هدیه می دهند .


ارد بزرگ می گوید : تنها بی باکی ارزشمند است که ریشه در پاکی و سرشت نیک آدمی دارد .


ارد بزرگ می گوید : بزرگترین فر و داشته بی باکان روزگار ، دلهایست که به آنها امید بسته اند .


ارد بزرگ می گوید : پیوند از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان را چندین برابر می کند ، پس باید هر پیوند پاکی را شاد باش گفت .


ارد بزرگ می گوید : پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .


ارد بزرگ می گوید : کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.


ارد بزرگ می گوید : بریدن یک پیوند پاک ، فرو ریزی دهشتناکی ست .


ارد بزرگ می گوید : پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیکمان نیرومندتر سازیم .


ارد بزرگ می گوید : اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد .


ارد بزرگ می گوید : اندیشمندانی همواره نا آشنا می مانند که راه سخن گفتن با مردم خویش را نمی دانند .ارد بزرگ می گوید : به آنهایی که می گویند "اُرد" عشق نمی شناسد بگویید او هم عاشق شد ! ... یک بار و برای همیشه ... عاشق میهن پاکش "ایران" ...


ارد بزرگ می گوید : کجا دلبری زیباتر از "ایران" سراغ دارید ؟ معشوقی که هزاران هزار پیکر عاشق در زیر پایش ، تن به خاک کشیده اند.


ارد بزرگ می گوید : راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها را خواهند ساخت.


ارد بزرگ می گوید : یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .


ارد بزرگ می گوید : آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد.


ارد بزرگ می گوید : مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .


ارد بزرگ می گوید : این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .


ارد بزرگ می گوید : دانش آموزان جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران اند که با آسمانها می آمیزند و ریشه گاهشان همان خاک پر ارزش است .


ارد بزرگ می گوید : یک آموزگار خام می تواند  شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند .


ارد بزرگ می گوید : طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .


ارد بزرگ می گوید : جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .


ارد بزرگ می گوید : خرد و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونپایگان نمی شوند .


اُرُد بزرگ :  خرد در بستری طوفان زده رشد نمی کند .


اُرُد بزرگ :  دانش را می آموزی اما خرد ، برآیند اندیشه و آموخته های ماست .


اُرُد بزرگ :  تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست .


اُرُد بزرگ :  خرد ابزار توانایست و خردمند با فر دانش و اندیشه پاک خویش می آفریند ، او زایشگر رخدادهای امروز و فرداهاست .


اُرُد بزرگ :  ستایش ، هنگام نو رُستن را .


اُرُد بزرگ :  آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر .


اُرُد بزرگ :  هر آن می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچ وقت پایانی پیش روی ما نیست .


ارد بزرگ می گوید : تنها آغاز ها را باید جشن گرفت چرا که شیره جهان در رشد و زایندگیست .


ارد بزرگ می گوید : هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است .


ارد بزرگ می گوید : استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم .


ارد بزرگ می گوید : ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .


ارد بزرگ می گوید : پیمان ها در هنگامه نیازها بسته می شود  ، و آنگاه که پاره شود چیزی جز پلشدی و زبونی بر جای نمی ماند .


ارد بزرگ می گوید : پیمان با دستها و کاغذها بسته نمی شود پیمانها را با چشم ها هک می کنند .


ارد بزرگ می گوید : میدان پیمان های گسسته ، همچون مردابی دهشتناک است که باید از آن گریخت .


ارد بزرگ می گوید : بدگویی ، رسوایی در پی دارد .


ارد بزرگ می گوید : کسی که بدگویی می کند خواری را به جان می خرد .


ارد بزرگ می گوید : آنکه دم خور آدمی است که همواره بدگویی می کند ، خیلی زود اسیر وهم و سیاهی دل می گردد .


ارد بزرگ می گوید : بدگویان را تنها بگذارید تا درون مایه چرکین آنها شما را نابود نسازد .


ارد بزرگ می گوید : شاید در کوتاه مدت بدگویان به هدف خود نزدیک شوند اما در بلند مدت رسوای جهانند .


ارد بزرگ می گوید : هنجار طبیعی آدمی دوستی و نرم خویی ست اما برای بدست آوردن آن بیشتر زمان زندگی این جهانی را در ستیز و آورد می گذراند .


ارد بزرگ می گوید : بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است  که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و 


ارد بزرگ می گوید : تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .


ارد بزرگ می گوید : برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .


ارد بزرگ می گوید : بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید  و پاکی در اشتباهند .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند .


ارد بزرگ می گوید : همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد .


ارد بزرگ می گوید : هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست .


ارد بزرگ می گوید : آنانکه هنجار وجودیشان در نابودی داشته های دیگران است و خود بی میوه اند را باید به کارهای بدنی واداشت تا بدین گونه خیری برای همگان و خویش داشته باشند .


ارد بزرگ می گوید : چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند .


ارد بزرگ می گوید : آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد .


ارد بزرگ می گوید : خنده های بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی ست.


ارد بزرگ می گوید : خنده در ورای خود رازها در سینه دارد .


ارد بزرگ می گوید : خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست .


ارد بزرگ می گوید : شایستگان آنانی هستند که آفریننده و منجی اند .


ارد بزرگ می گوید : بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .


ارد بزرگ می گوید : شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.


ارد بزرگ می گوید : فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناکترین درسی که خواهد آموخت تنهایی ست .


ارد بزرگ می گوید : هیچ کدام از ما ، همه چیز را در اختیار نداریم پس به هم نیازمندیم برای برآوردن نیازهایمان باید به ادب میدان دهیم .


ارد بزرگ می گوید : اگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز  دارد .


ارد بزرگ می گوید : آنکه فکر می کند با گذشتن از زندگی خویش می تواند همه را دلشاد دارد و مخالفی هم نداشته باشد ! سخت در اشتباه است .


ارد بزرگ می گوید : آنانی که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به جهان می دانند گوشه نشینی می کنند و همه چیز را گذرا می دانند تکه گوشتهای هستند که هنوز از جهان حیوانی خود به دنیای آدمیان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به این جهان آورد فر و خرد را مایه رشد ما قرار داد ، باید به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابیدن و مردن تمیزی ندارد .


ارد بزرگ می گوید : آدمیان ترسو و ناکارآمد خود را در دنیایی صوفیانه قهرمان می بینند .


ارد بزرگ می گوید : سرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند ، بزودی بردگی را نیز تجربه می کنند .


ارد بزرگ می گوید : آنکه همراه است و یاور ، هر نفس اش بهایی بی انتها دارد .


ارد بزرگ می گوید : تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترک است .


ارد بزرگ می گوید : دوستی تنها برآیند نیاز ما نیست ، از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست .


ارد بزرگ می گوید : دوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است .


ارد بزرگ می گوید : هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست .


ارد بزرگ می گوید : برای آنکه دوستیمان پا برجا بماند بهتر است همواره میانمان فاصله ایی باشد  .


ارد بزرگ می گوید : اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .


ارد بزرگ می گوید : خوشرویی هدیه ای ست ، که کادو ندارد .


ارد بزرگ می گوید : آیینی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند دوامی نخواهد داشت .


ارد بزرگ می گوید : آدمیان نیرومند در هنگامه آورد و پیکارهای سهمگین ، شادی هدیه می دهند .


ارد بزرگ می گوید : آنکه شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است .


ارد بزرگ می گوید : شادی را به یکدیگر هدیه دادن شیره نوروز باستانی ایرانیان است .


ارد بزرگ می گوید : رنگ های روشن به زندگی و شادی نزدیکترند.


ارد بزرگ می گوید : آواز مهربانی از هر سنگ نگاره ی ماندگار تر است .


ارد بزرگ می گوید : آموزگار بالهای بزرگی ست که دانش آموز را به فرای آنچه می داند می برد ، آن فرا اگر روشنی باشد دودمانهای آینده را شکوهی شگفت انگیز فرا خواهد گرفت .


ارد بزرگ می گوید : سوار بر روان خویشتن خویش باشید ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمین آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند . 


ارد بزرگ می گوید : ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم !. 
 

ارد بزرگ می گوید : سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پیرامون ماست . کسانی را  بدان راه دهیم  که سزاوار آن باشند . 


ارد بزرگ می گوید : کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .


ارد بزرگ می گوید : کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های  قهرمانی است  . 


ارد بزرگ می گوید : روان دانایان فربه تر از دیگران است این نیرویست که دانش به آنها بخشیده است .


ارد بزرگ می گوید : گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .


ارد بزرگ می گوید : دانه ادب در درون ما همانند گیاهی رشد می کند روشن بینی ، آب رشد آن است و خورشید ، دوستان و همدلان .


ارد بزرگ می گوید : سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .


ارد بزرگ می گوید : آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .


ارد بزرگ می گوید : آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .


ارد بزرگ می گوید : هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را ، پایان می دهم .


ارد بزرگ می گوید : هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند .


ارد بزرگ می گوید : هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد .


ارد بزرگ می گوید : و فرمانروایی که دروغ گفت ، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد .


ارد بزرگ می گوید : گردش نظام مالی آلوده ، شمشیر دشمنان مردم را تیز می کند .


ارد بزرگ می گوید : راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .


ارد بزرگ می گوید : اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .


ارد بزرگ می گوید : دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .


ارد بزرگ می گوید : فروتنی زمانی هویدا می گردد که آدمی از کوهستان وجودش پایین آمده و یا در حال فرود آمدن است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان اگر خویی صوفیانه داشته باشند همواره دشمنان سرزمین خویش را افزون نموده و گستاخ تر می کنند .


ارد بزرگ می گوید : نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد .


ارد بزرگ می گوید : سربازی که می ترسد ، جان خود و  دیگر سربازان را به خطر می افکند .


ارد بزرگ می گوید : کسانی که دیگران را با بی ارزشترین واژه ها به ریشخند می گیرند ابلهانی بیش نیستند .


ارد بزرگ می گوید : آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند .


ارد بزرگ می گوید : با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود .


چهارشنبه 29 تیر 1390 - 7:33:23 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


الفبای زندگی


برایت من خدا را آرزومندم


هر اتفاقی که می افته به نفع شماست


صد حقیقت بسیار زیبای زندگی


برای هرروز رازی از عشق


مناجات علی در مسجد کوفه


بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد


فرشته ای به نام مادر


قطاری به سوی خدا


صادق باشیم یا بازیگر


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

1131586 بازدید

21 بازدید امروز

53 بازدید دیروز

2055 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem